logo
logo

Groep 1-2 / Maatwerk

Theater of Dans

Via Maatwerk kan er gekozen worden voor een workshop Theater of Dans waarbij de inhoud, in overleg met de vakdocent, afgestemd wordt op een binnenschools actueel thema of onderwerp en de belevingswereld van de leerlingen. 

De Theater- en Danslessen  in groep 1 & 2 liggen in elkaars verlengde en sluiten aan bij de natuurlijke nieuwsgierigheid van leerlingen om de wereld om hun heen spelenderwijs te ontdekken. Spel/fantasie en werkelijkheid lopen door elkaar en de nadruk ligt op het associatieve, spontane en nabootsende spel en beweging. Zo ontdekken de leerlingen de expressie mogelijkheden van stem, taal, houding, beweging en mimiek en leren zij hoe zij dit kunnen gebruiken. Naast realistische situaties spelen leerlingen ook niet-realistische situaties (zoals sprookjes, zelfverzonnen verhalen), waardoor zij het verschil ontdekken tussen de theatrale werkelijkheid (de verbeelding) en de dagelijkse werkelijkheid. Het ontwikkelen van spelvaardigheden gaat samen met de ontwikkeling van vaardigheden zoals samenwerken, inlevingsvermogen, wederzijds respect, creativiteit (ook binnen taal) en zelfvertrouwen. 

Praktische informatie

  • Discipline: Theater of Dans / Maatwerk
  • Groepen:  1 & 2
  • Tijdsduur: 2 x 45 min
  • Materiaalkosten: geen
  • Rol leerkracht: aanwezigheid is gewenst t.b.v. de orde tijdens de workshop
  • Overige voorwaarden: doorgeven van binnenschoolsthema (bij inschrijfformulier)
  • Lesruimte: indien mogelijk in speel- of gymlokaal.
groep 1-2

Theater en Dans