logo
logo

Groep 3-4 / Beeldende vorming

Beeldend 3D

Bij beeldende vorming gaan de leerlingen gaan aan de slag met beelden en hun betekenis. Daarbij worden onderwerpen gebruikt die aansluiten bij hun belevingswereld en thema’s die ook binnenschools spelen. De basis van alle beeldende workshops is het creatieve proces, dat start bij het onderzoek naar alle aspecten van het onderwerp waaronder materialen en technieken.

Bij 3D gaan de leerlingen ruimtelijk werken met allerlei verschillende materialen, uiteenlopend van pulp, klei, hout, constructie en/of kosteloze materialen, afhankelijk van het thema dat binnenschools speelt. Ook binnen deze workshop werken de leerlingen vanuit het creatieve proces. De leerlingen ontdekken de beeldende mogelijkheden waarmee zij hun ervaringen en ideeën kunnen uitdrukken en hoe kleur, vorm en dimensie de zeggingskracht van hun werk vergroot. Hierbij komen diverse technieken aan bod, waaronder het maken van verbindingen. Vaardigheden als kritisch, creatief en oplossingsgericht denken worden verder ontwikkeld. Reflecteren op eigen werk en dat van anderen komt gedurende alle lessen aan bod.

Praktische informatie

  • Discipline: Maakonderwijs
  • Groepen:  3 & 4
  • Tijdsduur: 2 uur
  • Materiaalkosten: geen
  • Rol leerkracht: aanwezigheid is gewenst t.b.v. de orde tijdens de workshop
  • Overige voorwaarden: doorgeven van binnenschoolsthema (bij inschrijfformulier)
groep 3-4

Beeldend en Kunst & Technologie