logo
logo

Groep 3-4 / Maatwerk

Kunst en Technologie

Bij Kunst en Technologie draait het om het leren door ervaren en beleven, (door te) maken en (door te) doen. Voor groep 3&4 wordt dit vormgegeven rondom het onderwerp Licht & Elektriciteit. Leerlingen onderzoeken hoe licht en elektriciteit werken en experimenteren met schaduw en reflectie. De leerlingen gaan aan de slag volgens de fases van het creatieve proces. In de oriëntatiefase verwonderen leerlingen zich aan de hand van hedendaagse kunstwerken waarin technologie en werkwijze van de kunstenaar centraal staat. De leerlingen worden gestimuleerd om nieuwsgierig te zijn en vragen te stellen. De kern van de lessen is dat leerlingen onderzoeken en experimenteren met nieuwe maar ook ambachtelijke technologie. En dat zij (deels) antwoorden vinden de mogelijkheden en/of werking van de technologie. Daarbij is het onderzoeksproces belangrijker dan een resultaat. Bij technologie gaat het meestal om de oplossing van een technisch probleem, om de vraag of iets werkt of niet. Bij kunst gaat het om vragen als ‘wat is geluid en hoe werk je ermee’. Vanuit deze open ontwerpopdrachten komen kunst en technologie samen.

Praktische informatie

  • Discipline: Kunst en Technologie
  • Groepen:  3 & 4
  • Tijdsduur: 90 minuten
  • Materiaalkosten: geen
  • Planning: op maandagen in mei en juni 2023
  • Rol leerkracht: aanwezigheid is gewenst t.b.v. de orde tijdens de workshop
  • Overige voorwaarden: doorgeven van binnenschoolsthema (bij inschrijfformulier)
groep 3-4

Beeldend en Kunst & Technologie