logo
logo

Groep 5-6 / Maatwerk

Maatwerk Muziek of Dans

Via Maatwerk kan er gekozen worden voor een workshop Muziek of Dans waarbij de inhoud, in overleg met de vakdocent, afgestemd wordt op een binnenschools actueel thema of onderwerp en de belevingswereld van de leerlingen.

De leerlingen uit groep 5 & 6 onderzoeken de rol en plaats van muziek en dans in de wereld om hen heen.
Bij Muziek ontdekken hoe zang en muziek een bijdrage kan leveren aan een gezamenlijk resultaat en worden zij uitgedaagd om in groepjes muziek te ontwerpen en uit te voeren. Inspiratie wordt mede gevonden in de wereldmuziek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse muziekinstrumenten en wordt er kennismaking gemaakt met verschillende stijlen en genres binnen muziek. Al doende ontwikkelen zij hun muzikale vaardigheden waarbij ook hun maat- en ritmegevoel en kennis over muziek wordt vergroot.
Bij Dans experimenteren de leerlingen uit groep 5 en 6 met een combinatie van eigen danspassen en bestaande dansen uit verschillende culturen. Hierin worden zij begeleid bij het maken van hun eigen choreografieën maar ook uitgedaagd om zelfstandig samen in kleine groepen te werken. Het presenteren van hun dans voor de groep hoort bij de mogelijkheden.

Door dans leren leerlingen van en over zichzelf, de ander en hun omgeving. Ze ontwikkelen nieuwe en eigen dansbewegingen of leren bestaande dansbewegingen toepassen. Daarbij worden vaardigheden als samenwerken, creërend vermogen en oplossingsgericht denken verder ontwikkeld.

Praktische informatie

  • Discipline: Muziek of Dans / Maatwerk
  • Groepen:  5 & 6
  • Tijdsduur: 2 uur
  • Materiaalkosten: geen
  • Rol leerkracht: aanwezigheid is gewenst t.b.v. de orde tijdens de workshop
  • Overige voorwaarden: doorgeven van binnenschoolsthema (bij inschrijfformulier)
  • Lesruimte: indien mogelijk in speel- of gymlokaal.
groep 5-6

Muziek en Dans