logo
logo

Groep 7-8

Actueel Project Burgerschap

Burgerschapsonderwijs gaat over de ontwikkeling van leerlingen in de  maatschappij. Zij krijgen daarvoor kennis en vaardigheden aangeboden, ze worden gestimuleerd eigen opvattingen te ontwikkelen en een democratische houding te vormen.

Dat leer je niet zomaar! Het begint met het ontdekken van je eigen identiteit. Hoe mooi is het als cultuur en burgerschap samenwerken aan de ontwikkeling van leerlingen tot bewuste burgers.

Uit de grote opdrachten bij burgerschap geformuleerd door Curriculum.nu zijn voor het actuele project voor groep 7 en 8 de bouwstenen identiteit, diversiteit, solidariteit en duurzaamheid gekoppeld aan cultuureducatie. In vier verschillende workshops onderzoeken leerlingen minstens twee van deze bouwstenen met de kunstvakdocent en reflecteren op zichzelf en de ander in relatie tot het thema.

Maak per groep een keuze uit één van de onderstaande workshops!

A. Maak het nieuw!
Burgerschapsdoelen: Identiteit en Duurzaamheid
Beeldend en Textiel / Vakdocent Beeldend / SOC
1 x 3 uur

Met mode laat je zien wie jij bent, kleding zegt iets over je identiteit. Veel kleding belandt uiteindelijk op een enorme afvalberg of wordt verbrand, terwijl het nog mooi is. De mode industrie is enorm verspillend met materialen en energie, hergebruik van kleding en textiel is een goede manier om dit uit te stellen.
Tijdens de workshop gaan leerlingen vanuit dit idee onderzoeken en uitproberen hoe zij van tweedehands textiel iets nieuws kunnen maken dat ook iets zegt over hun eigen identiteit. Ze leren textiele vaardigheden en ze worden gestimuleerd hun creativiteit in te zetten.

B. Luister en zeg het met Ritme!
Burgerschapsdoelen: Identiteit, Diversiteit en Solidariteit
Muziek en percussie / Muziekvereniging Excelsior
4 x 0,75 minuten

Muziek is een universele taal. In de workshop slagwerk leren leerlingen zich ritmische uit te drukken binnen de bouwstenen identiteit, diversiteit en solidariteit.  Ze onderzoeken hoe zij met deze bouwstenen verschillende ritmes kunnen samenstellen en hun eigen identiteit muzikaal kunnen verwoorden. In de verschillende ritmes wordt daardoor duidelijk hoe divers leerlingen zijn. Op basis van improvisatie spelen zij hun favoriete ritmes voor elkaar met ondersteuning van klasgenoten. De uitdaging is om te leren luisteren en te improviseren. Het muzikale resultaat staat niet vast. Het kan morgen anders klinken dan vandaag! Uiteindelijk gaan leerlingen elkaars ritmes spelen, waarbij zij elkaar leren begrijpen en accepteren, de diversiteit mag gevierd worden! Tijdens de workshop gebruiken leerlingen snaredrums, kleine en grote trommels, beatrings en shakers.

C. Ik ben Ik, Jij bent Jij. Wie zijn we samen?!
Burgerschapsdoelen: Identiteit & Diversiteit
Theater / Jeugdtheaterschool Papendrecht
3 x 1 uur

Wie ben ik en hoe verschil ik van de ander? Misschien wel nog belangrijker: hoe ga ik om met iemand die anders is dan ik? Deze vragen stellen leerlingen zich samen met de vakdocent af tijdens de drie theaterworkshops diversiteit. Theater is een fijn instrument om met veel speelplezier grote thema’s te behandelen. Door met elkaar verschillende scenario’s uit te spelen, jezelf te zijn en samen te werken als groep ontdekken de leerlingen wat diversiteit betekent voor henzelf en onze maatschappij.

D. Cartoon Jezelf!
Burgerschapsdoelen: Identiteit en Solidariteit
Striptekenen / Bibliotheek AanZet
2 x 1,5 uur
Locatie in de bibliotheek, 0p dinsdag of woensdag

In twee workshops gaan leerlingen op een speelse manier aan de slag met identiteit en solidariteit. Ze gaan zichzelf tekenen als stripfiguur waarbij aandacht is voor wat hen uniek maakt en hoe ze dat kunnen vertalen naar beeld. Bij de tweede workshop gaan leerlingen in groepjes van drie de uitdaging aan om samen een grappige strip te maken. Hierbij gebruiken ze de eerder gemaakte stripfiguren. De uitdaging is dat ieder een plaatje maakt van het geheel en het samen een duidelijk stripje vormt. Samenwerking en communicatie staan centraal in deze leuke challenge!

Praktische informatie

  • Thema: Burgerschap
  • Groep: 7 en 8
  • Tijdsduur: 3 uur (1x 3 uur of  2 x 1,5 uur of  3x 1 uur of 4 x 0,75 uur)
  • Materiaalkosten: worden vergoed uit het Cultuurmenu
  • Periode: januari – juni 2023
  • Presentatie: juni/juli 2023
  • Rol leerkracht: begeleiding en actieve aanwezigheid

Elk jaar in september wordt er voor de groepen 7 & 8 een actueel project samengesteld. Het thema komt tot stand op basis van de input van de basisscholen en de culturele partners van het Cultuurmenu. De leerlingen kunnen een keuze maken uit diverse workshops die gemaakt zijn rondom het thema. Deze vinden zowel op school als op locatie plaats.
In juni / juli 2023 komt er een presentatie van de resultaten van het actuele project, met natuurlijk een feestelijke opening!

groep 7-8

Actueel Project