logo
logo

Groep 7-8

75 jaar Vrijheid!

Dit jaar is het thema van het actuele project ’75 jaar vrijheid’. Om te herdenken, te vieren en te beleven dat wij al 75 jaar in vrijheid leven is er voor de groepen 7 en 8, in opdracht van de gemeente Papendrecht, een project ontwikkeld over dit thema. Samenwerkingspartner hierbij is Bibliotheek AanZet. Een selectie van bijzondere verhalen die horen bij diverse locaties in Papendrecht en die een rol hebben gespeeld in de WOII, zijn het uitgangspunt voor vier verwerkingsworkshops.

Deze verhalen gaan over verzet, heldendaden, verlies van vrijheid en bezetting. In deze tijd zijn een aantal thema’s heel actueel geworden door de Coronacrisis, een link hiernaar is snel gelegd.

Elke groep kan een keuze maken uit één van de onderstaande workshop. De resultaten worden in februari 2021 geëxposeerd in de Bibliotheek AanZet, Papendrecht.

A. Woord en Beeld
In deze workshop gaan de leerlingen aan de slag met Spoken word in combinatie met een Beeldende opdracht.  N.a.v. een oorlogsverhaal worden de leerlingen in de Bibliotheek AanZet begeleid bij het maken van hun eigen rap, gedicht of verhaal, waarin hun beleving over vrijheid en beperking centraal staat. Op school gaan de leerlingen beeldend aan de slag en ontwerpen met inkt en verf een achtergrond middels voor hun tekst.
NB: de workshop in de Bibliotheek vindt plaats op maandagochtend

B. Totems voor de Vrijheid
Een verhaal over vrijheid en het ontbreken daarvan is de aanleiding voor het in groepsverband maken van een Totempaal. Deze 3 dimensionale monumenten staat symbool voor wat vrijheid nu voor de leerlingen betekent. Daarbij kunnen zij teruggrijpen op hun eigen ervaringen gedurende de Coronacrisis waarbij zij ook, zij het vanuit een heel ander uitgangspunt, beperkingen in hun vrijheid hebben ondervonden. Hoe symboliseer je de waarde van Vrijheid? Onder leiding van een beeldende vakdocent gaan zij hiermee aan de slag.

C. Twee minuten
In deze workshop maken de leerlingen in groepjes een twee minuten filmpje naar aanleiding van een oorlogsverhaal uit Papendrecht. Hierbij kan er een scene uit het verhaal worden nagespeeld maar kan de huidige situatie, waarin de Coronatijd onvrijheden en beperkingen maar ook mooie initiatieven en solidariteit teweeg heeft gebracht, uitgewerkt worden.

D. Gezamenlijke wandschildering
In de Bibliotheek Aanzet wordt door verschillende groepen gewerkt aan een grote wandschildering. Geïnspireerd door een aantal oorlogsverhalen uit Papendrecht gaat elke groep aan de slag met zijn of haar deel van het doek om uiteindelijk gezamenlijk tot één groot verhaal te komen. Heden en verleden mogen door elkaar lopen, zoals ook allerlei stijlen en technieken kunnen worden toegepast. Iedere leerling krijgt een deelopdracht om samen tot een geheel te komen. De wandschildering wordt tot de verhuizing van de Bibliotheek in de Jeugdhoek geëxposeerd! NB: deze workshop vindt plaats op dinsdag- of donderdagmiddag.

Vermeld bij de opmerkingen in het Inschrijfformulier de eerste en tweede keuze voor de workshop!

PRAKTISCHE INFORMATIE

  • Discipline: Cultureel Erfgoed / Media / Literatuur / Beeldend
  • Groepen: 7 & 8
  • Tijdsduur: 3 uur (Woord en Beeld 4 uur)
  • Periode: september – december 2020
  • Presentatie van de resultaten: Kerstvakantie 2020 (nadere informatie volgt nog)
  • Materiaalkosten: geen
  • Rol leerkracht: aanwezigheid is gewenst t.b.v. de orde tijdens de workshop
groep 7-8

Actueel Project