logo
logo

Groep 7-8

Kunst & Technologie

Dit jaar is het thema van het actuele project ’Kunst en Technologie’!

Bij Kunst & Technologie staat leren door ervaren en beleven centraal, (door te) maken en (door te) doen. De leerlingen komen al werkend en experimenterend op ideeën. Die nieuwe ideeën ontstaan door het bezig zijn, niet door iets wat van tevoren is bedacht. Daarbij vormt een kunstenaar of kunstwerk waarbij gebruik is gemaakt van technologie het uitgangspunt. Kunst & Technologie stimuleert de creativiteit van leerlingen doordat zij leren onderzoeken,  experimenteren, uitproberen, falen en doorzetten. Zij leren werken met nieuwe maar ook ambachtelijke technologie en materialen.

Samen met diverse culturele partners van het Cultuurmenu Papendrecht, zijn er vier workshops ontwikkeld binnen het thema Kunst & Technologie. De groepen 7 & 8 kunnen meedoen met één van de vier workshops. Aan het einde van het project wordt er een expositie georganiseerd van de resultaten.
Geef voor de planning, bij het inschrijfformulier TWEE voorkeursworkshops op!

1.  Een verhaal in beeld! Stopmotion animatie
In deze workshop worden leerlingen door kunstige stopmotionfilmpjes geïnspireerd om zelf te onderzoeken hoe stopmotion werkt en wat de mogelijkheden van deze technologie zijn. De leerlingen experimenteren hoe zij voorwerpen tot leven kunnen brengen. Zij worden uitgedaagd om een verhaaltje om te zetten in een aansprekend beeldverhaal! Vervolgens onderzoeken zij hoe zij met muziek en tekst hun beeldverhaal verder kunnen versterken.  Een creatieve workshop die goed aansluit bij de ontwikkeling van digitale vaardigheden en mediawijsheid voor groep 7&8!

2.  Schrijven en schilderen met licht!
Om een foto te maken heb je licht nodig. Zonder licht is er geen plaatje. Maar wat gebeurt er als je in het donker met licht gaat spelen? Kun je dat ook fotograferen? Kun je met licht schrijven en schilderen?We ‘zagen een camera doormidden’ en gaan prachtige foto’s maken vol van kleur en beweging. Zo gaan leerlingen op een avontuurlijke manier een spannende lichtreclame maken voor de bibliotheek!
!!Voorwaarde: de school moet zorgen voor een verduisterd lokaal

3. Krachtige Kettingreacties!
Hoe ontstaat er eigenlijk een kettingreactie? Van welke krachten kun je gebruik maken? De leerlingen onderzoeken spelenderwijs met allerlei alledaagse materialen hoe wetten in de natuurkunde toegepast worden in kettingreacties. Door onderzoeken, experimenteren, construeren en doorzetten maken leerlingen van groep 7 & 8 in groepjes een originele kettingreactie!

4. Ontdek de onzichtbare kracht van geluid!
Oren zijn één van onze meest sterke zintuigen. Zeker als je bedenkt dat als je iets hoort wat je niet direct herkent, je fantasie met je aan de haal kan gaan. In deze creatieve muziekworkshop gaan leerlingen ook met hun oren onderzoeken wat geluid eigenlijk is. Hoe ontstaat geluid en wat gebeurt er met geluid in water? De leerlingen gaan zelf op allerlei manieren experimenteren met geluiden maken ook met hulp van moderne technologie. Welk verhaal roepen de geluiden op? Deze spannende workshop sluit goed aan bij de interesse en ontwikkeling van groep 7 & 8.

Praktische informatie

  • Discipline: Kunst & Technologie
  • Groep: 7 en 8
  • Tijdsduur: 3 uur
  • Begeleiding: leerkrachten
  • Materiaalkosten: worden vergoed uit het Cultuurmenu
  • Periode: sept 2021 – juni 2022 Uitvoering; januari- juni 2022
  • Presentatie: juni 2022 in de Bibliotheek AanZet
  • Rol leerkracht: aanwezigheid is gewenst t.b.v. de orde tijdens de workshop
groep 7-8

Actueel Project