logo
logo

Groep 7-8

Actueel Project: Mijn ecologische voetafdruk

Elk jaar in het najaar wordt er voor de groepen 7 & 8 een actueel project samengesteld. Het thema komt tot stand op basis van de input van de basisscholen en de culturele partners van het Cultuurmenu. De leerlingen kunnen een keuze maken uit diverse workshops die gemaakt zijn rondom het thema. Deze vinden zowel op school als op locatie plaats.
In juni / juli 2024 komt er een presentatie van de resultaten van het actuele project, met natuurlijk een feestelijke opening!

Dit schooljaar kan er een keuze gemaakt worden uit de volgende workshops:

 

Fotografie

Hoe breng je jouw Ecologische Voetafdruk in beeld?
Een foto kan een verhaal vertellen. Laat staan een hele fotoserie!
Maar hoe maak je die? Waar begin je? En waar moet je allemaal aan denken?
Wordt jouw documentaire een duidelijk verhaal voor anderen? Kan het misschien zo in een magazine?
We gaan fotoverslagen maken in het kader van onze ecologische voetafdruk, waarin we vertellen wat er misgaat, wat er beter kan of wat er juist goed gaat. In het algemeen of in jouw eigen leven. Denk maar eens aan wat je eet, hoe je woont, je kleding of je vakanties.

Theater

In deze theaterworkshops ontdekken de leerlingen spelenderwijs het onderwerp ‘mijn ecologische voetafdruk’.
Wat houdt klimaatverandering in? Wat is duurzaamheid en waarom zou je hiervoor kiezen?
En de belangrijkste vraag: hoe kun je iets bijdragen aan een betere wereld?
Op een actieve en fantasievolle manier gaan we met deze vragen aan de slag. De leerlingen worden uitgedaagd om creatieve oplossingen te verzinnen en deze aan elkaar te presenteren.

Beeldend

Wat is je ecologische voetafdruk?
Hoeveel laat je nu al achter zonder dat je het weet?
Nu dat je er meer over nadenkt, wat zou je willen of kunnen veranderen?
Welke middelen zijn er om jouw ecologische voetafdruk te verkleinen?
Wat mist nog in dat rijtje?

Samen gaan we aan de slag en denken, ontwerpen en werken we aan een prototype die er voor gaat zorgen dat de leerlingen thuis hun ecologische voetafdruk kunnen verkleinen. Dit kan bijv. een solarlampje zijn voor naast je bed, een alarmklokje wat afgaat als er een ongebruikte stekker in het stopcontact zit, je eigen eten verbouwen in een zelfgebouwde kas, van oude plastic tasjes nieuwe kledingstukken maken, etc. Alles is mogelijk. 
Deze workshop is als volgt opgedeeld: 
Deel 1: 1 uur – Brainstormen en prototype maken in de Bibliotheek
Deel 2: 2 uur – Uitvoering op school 

Muziek 

In deze workshop ga je een bijzonder verhaal maken over de gevolgen als jullie voetafdruk te groot wordt. Wat eerst maar klein en zachtjes klinkt, wordt steeds groter en heftiger. De gevolgen voor mens en natuur worden namelijk ook steeds groter. We werken toe naar een grote storm, die laat ‘horen’ wat er gebeurt als we met z’n allen steeds meer zullen consumeren. Of is er toch nog een weg naar een positieve toekomst? De ruimte voor improvisatie tijdens het stuk zal het laten blijken. 

Deze workshop is 4x 45 minuten

  • Praktische informatie
  • Thema: Mijn ecologische voetafdruk
  • Groep: 7 en 8
  • Tijdsduur: 3 uur (1x 3 uur of  2 x 1,5 uur of  3x 1 uur of 4 x 0,75 uur)
  • Materiaalkosten: worden vergoed uit het Cultuurmenu
  • Periode: januari – juni 2024
  • Presentatie: juni/juli 2024
  • Rol leerkracht: begeleiding en actieve aanwezigheid
groep 7-8

Actueel Project